O nas

      Pełna nazwa trzyletniego projektu to: "GÓRY I RÓWNINY. MORZA I PUSTYNIE. TO EUROPA! Europejskie Krajobrazy i ludzie. Środowisko, Historia, Kultura". Zasadniczym celem projektu jest poznanie relacji człowieka ze środowiskiem. Wiemy, że Europa pomimo swoich niewielkich rozmiarów posiada ogromną różnorodność krajobrazów i ludzi. Wiemy także, że jej geologiczna historia jest podzielona na cztery okresy. Czy ten fakt ma wpływ na tak znaczną różnorodność europejskich krajobrazów? Wierzymy, że tak. Budowa i lokalizacja każdego obszaru ma decydujący wpływ na klimat. Klimat i budowa wpływają na styl życia i kulturę ludzi zamieszkujących ten obszar. Lokalizacja, ukształtowanie terenu i jego budowa geologiczna były bardzo istotne dla historycznych wydarzeń, które miały miejsce na tym obszarze. Np. ogromne pokłady węgla w Europie środkowej były głównym czynnikiem wybuchu rewolucji przemysłowej. Górzyste tereny Europy Południowej miały wpływ na ruchy rewolucyjne i niepodległościowe. Niemal każde miejsce w Europie ma powiązania z jakimś historycznym wydarzeniem i naszym zadaniem jest je znaleźć. Projekt ma trwać trzy lata. W pierwszym roku każda ze szkół ma za zadanie badać naturalną i geologiczną historię, klimat, faunę, florę, oraz problemy spowodowane obecnością człowieka w środowisku naturalnym. Szkoły same wybierają sobie, jakiego zakresu badania te mają dotyczyć, np. czy to będzie cały kraj, region, czy konkretna dolina. W drugim roku projektu będziemy poznawać kulturę i styl życia ludzi zamieszkujących wybrane wcześniej do badać tereny. W trzecim, ostatnim roku będziemy poznawać, jakie wydarzenia historyczne miały miejsce na tych terenach i spróbujemy poszukać związku między nimi a środowiskiem naturalnym.